สาระน่ารู้ ไมโครพลาสติก เศษเล็กๆ ที่แฝงตัวในทะเลและแหล่งน้ำทั่วโลก

มารู้จักไมโครพลาสติก เศษเล็กๆ ที่แฝงตัวในทะเลและแหล่งน้ำทั่วโลก

ไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัวของพลาสติกขนาดใหญ่ ทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสัตว์น้ำ สัตว์น้ำหลายชนิดกินไมโครพลาสติกเข้าไป ทำให้สารพิษเข้าสู่ระบบร่างกายของพวกมัน และสุดท้ายก็กลับมาสู่ร่างกายของเราผ่านอาหารทะเลที่เรารับประทาน

การลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อปกป้องทะเลและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดจากไมโครพลาสติก!

#ไมโครพลาสติก #ทะเล #เกร็ดความรู้ #สาระน่ารู้ #สิ่งแวดล้อม #ขยะพลาสติก #UAEConsultantTH #ยูเออี

17 มิ.ย 2567

อ่านต่อ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 320 คนจาก 8 โรงเรียนซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  จังหวัดระยองการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังและดูแลคุณภาพน้ำในชุมชนของตน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ 
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดระยอง

#UAEConsultantTH #อบรมเชิงปฏิบัติการ #เยาวชน #การสนับสนุน #คุณภาพน้ำ #สิ่งแวดล้อม #CSR #การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

14 มิ.ย 2567

อ่านต่อ

UAE เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน กู้วิกฤตโลกเดือด Ready to Change ,We Change ,world Change"

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงต่อประชาคมโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความสามารถในการรับมือและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ#UAEConsultantTH #วันสิ่งแวดล้อมโลก #NetZero #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #การจัดประชุมวิชาการ">วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. UAE เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน กู้วิกฤตโลกเดือด Ready to Change ,We Change ,world Change" โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยอง ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงต่อประชาคมโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความสามารถในการรับมือและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ#UAEConsultantTH #วันสิ่งแวดล้อมโลก #NetZero #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #การจัดประชุมวิชาการ

05 มิ.ย 2567

อ่านต่อ

ตัวเเทนจากยูเออีได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567ทางตัวเเทนจากยูเออีได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่าณ ห้องออดิทอเรียม อาคารหอประชุมไทยออยล์ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thaioil Run For The Green Future 2024 ที่ผ่านมา โดยจะจัดพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้กับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 แห่ง อันประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โรงเรียนทุ่งสุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม และโรงเรียนวัดแหลมฉบังเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักเรียนในโรงเรียน สามารถดำเนินการคัดแยกขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งส่งต่อขยะพลาสติกที่ใช้แล้วมาให้กลุ่มไทยออยล์สร้างคุณค่าตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ ต่อไป #UAEConsultantTH #Thaioil #WastetoValue #แยกขยะ #ส่งต่อพลาสติก

24 พ.ค 2567

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับนักวิ่งกว่า 5,000 คน
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ“ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ และช่วยเหลือสังคมไปด้วยกัน”
เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ UAE มีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับความไว้งวางใจทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA)และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน ระยะก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18 มี.ค 2567

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. วิเทศ ศรีเนตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ เป็นตัวแทนอาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

16 ก.พ 2567

อ่านต่อ