ยูเออี ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 รายละเอียดดังตาราง และเปิดรับตัวอย่างปกติ วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566
 
หมายเหตุ :
- งานส่วนจุลชีววิทยาฯ และ ส่วนสารพิษไม่รับวิเคราะห์ตัวอย่างนอกเหนือวันที่กำหนดไว้ข้างต้นทางห้องปฎิบัติการวิเคราะห์จะรักษาสภาพตัวอย่างไว้และจะวิเคราะห์อีกครั้งหลังจากเปิดทำการเท่านั้น - ตัวอย่างอากาศที่เก็บโดย Tedlar Bag และ จุลชีววิทยาฯ ต้องรีบดำเนินวิเคราะห์ตัวอย่างเนื่องจากมี Holding Time สั้นจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่ Holding Time กำหนด ภายใน 24 ชั่วโมง

- สำหรับดัชนีทดสอบอื่น ๆ จากตารางด้านบนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สามารถรับตัวอย่างได้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. ยกเว้น กลุ่มงานน้ำเสียและน้ำดี รายการทดสอบ BOD รับตัวอย่างได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ส่งตัวอย่างก่อน 16.00 น.

- ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ One Stop Service 0 2763 2898-9

23 พ.ย 2565

อ่านต่อ

ยูเออี ร่วมจัดบูธงาน Healthy Air Forum 2022” จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคารและสมาคมเครื่องฟอกอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมจัดบูธงานเสวนา เรื่อง คุณภาพอากาศในอาคาร เรื่องที่คนไทยต้องรู้ และทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย ภายในงาน “Healthy Air Forum 2022” จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคารและสมาคมเครื่องฟอกอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok

17 พ.ย 2565

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน (Provision of services for the upgrading and promoting the online waste exchange database platform) ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScykJUnv4L64AoUJYi0djGz_IrUuJIK7poO3Gdl_sO1F7xXhQ/viewform
ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น.
ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณรังสรรค์ ขุมเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2763 2828 ต่อ 3205 หรือ 06 1441 9665 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsan.k@uaeconsultant.co.th

10 พ.ย 2565

อ่านต่อ

UAE ขอแสดงความยินดีกับทุกสถานีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “สถานีดีพร้อม” ประจำปี 2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สถานีดีพร้อม” ประจำปี 2565 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

 กิจกรรมสถานีดีพร้อม ดำเนินการภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT Creates happiness of stations โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานีขนส่งทางรางให้มีความพร้อมในการบริการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้สถานีมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพสถานี เพื่อความสะดวกสบายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

 โดยมีเกณฑ์การประเมินตามหลักมาตรฐานสากล 8 ด้าน โดยปีนี้ สถานีที่ได้รับรางวัลและเป็นต้นแบบของสถานีดีพร้อม ประกอบด้วย

 กลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ
- รางวัลชนะเลิศ : สถานีเชียงใหม่
- รางวัลรองชนะเลิศ : สถานีชุมทางหาดใหญ่
- รางวัลชมเชย : สถานีบุรีรัมย์ สถานีนครราชสีมา และสถานีศรีสะเกษ กลุ่ม

สถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง
- รางวัลชนะเลิศ : สถานีเพชรบุรี (BL21)
- รางวัลรองชนะเลิศ : สถานีหมอชิต (N8)
- รางวัลชมเชย : สถานีสุขุมวิท (BL22) สถานีลาดพร้าว (BL15) และสถานีแยก คปอ. (N23)
 UAE ขอแสดงความยินดีกับทุกสถานีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และขอบคุณทุกสถานีที่ได้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

25 ต.ค 2565

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” จัดสัมมนาวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เวลา 09.00 - 12.30 น. ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSezhn_BaVQskjTuxGchbWg7RKNqHZDsGhwga8VZXFB_r-mL6Q%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3hYaN2kcavqIyW4ywpLYLui6x90287K4Jx7gdvqwIAVESKpmeFlf7tF64&h=AT2MuCyugsZo1gOw80mDZ7GvM0HJ6JzCyboyXRyVuhzNSQR4sDwqrEjcBxsKU_TDb0L1_kuQN5k_6XkAe6QgGudx70aYiaRwIrObhTn9SB7WjuuS5F_qtobsdWN9CZpZax8z9HMXg-Q4QN8FAB3yWMSubVon2O7VYPBTc6uKjmFaU_Ps2DiFthn8l-z6C1C88rQz9M29yksuqvmNe0lf5tLnHocKN8JCX2sbqIYyO9_Med7JAEcT1sWfFLoUNvn7blcpJ0sbi0QkxxsdYm0ndkkl3g สำหรับท่านที่ลงทะเบียน จะได้เอกสารประกอบการบรรยาย และ LINKการเข้าร่วมสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด 02-7632828 ต่อ 3003 หรือ 3000 (คุณนพวรรณ หรือ คุณมัชฌิมา)

27 ก.ย 2565

อ่านต่อ

UAE ฉลองครบรอบ 32 ปี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ส่วนลดสูงสุด 32%

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉลองครบรอบ 32 ปี UAE มอบโปรโมชั่นพิเศษภายใต้แคมเปญ 32nd Year Anniversary of UAE มอบส่วนลดสูงสุด 32% สำหรับค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ระหว่างวันนี้-31 ธันวาคม 2565 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898- 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com #uaeconsultant

20 ก.ย 2565

อ่านต่อ