ภาคเอกชน

เจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง

การติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  • รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล(รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน)
  • รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง
  • รถไฟฟ้าสายสีชมพู
  • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
  • รถไฟฟ้าสายสีส้ม
  • รถไฟฟ้าสายสีเขียว 
อ่านต่อ