รับสมัครอบรมและทดสอบ บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบ บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR ได้ที่ 

15 พ.ย 2566

อ่านต่อ

การศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม UAE1-1 อาคารเลขที่ 3 และ อาคารเลขที่ 81

25 ต.ค 2566

อ่านต่อ

รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR

ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบ  

17 ต.ค 2566

อ่านต่อ

รวมทุกช่องทางติดต่อรับบริการของUAE

รวมทุกช่องทางติดต่อรับบริการของUAE
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อใช้บริการ

Website: https://www.uaeconsultant.com ท่านสามารถกรอกรายละเอียดการขอรับบริการ ตามลิ้งค์นี้ได้เลย: https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

E-mail: uae@uaeconsultant.com

LINE Official: @uaeconsultant

One stop service Tel: 0-2863-2898 หรือ 0-2863-2899

Facebook: uaeconsultant

17 ต.ค 2566

อ่านต่อ

UAE พร้อมให้บริการด้านการวิเคราะห์

UAE พร้อมให้บริการด้านการวิเคราะห์
-การวิเคราะห์หาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561
-การตรวจวิเคราะห์ ดัชนี Legionell spp. ในตัวอย่างน้ำใช้/น้ำในหอผึ่งเย็น
-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
โดยห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา: https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

#uaeconsultant #ไข่หนอนพยาธิ #แบคทีเรียอีโคไล#น้ำทิ้ง #กากตะกอน #Wastewater #Sediment #parasiticeggs #Ecoli#Legionella #น้ำทิ้งอาคาร#น้ำใช้ #โรงพยาบาล #hospita l#UAE #LABTesting #LAB #ตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย#น้ำทิ้ง

12 ต.ค 2566

อ่านต่อ

UAE บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณริมรั้วหรือแนวเขตรอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Fence line Monitoring)

UAE บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณริมรั้วหรือแนวเขตรอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Fence line Monitoring)

มีขอบเขตการให้บริการและความพร้อมทีมสำรวจและการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ดังนี้
-มีความพร้อมการตรวจวิเคราะห์ Benzene & 1,3-Butadiene อ้างอิง Method
◽️Method 325A-Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Source : Sampler Deployment and VOC Sample Collection.
◽️Method 325B-Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Source : Sampler Preparation and Analysis.

-มีความพร้อมด้านทีมสำรวจออกแบบการเลือกตำแหน่งและจำนวนจุดเก็บตัวอย่างบริเวณริม รั้วหรือแนวเขตรอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ที่มีประสบการณ์

-มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บและวิเคราะห์

-มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลและจัดทำรายงาน

สามารถติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

#uaeconsultant #Fencelinemonitoring #fenceline #air #benzene #1,3-butadiene #ริมรั้ว #โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม #Petroleumrefinery

06 ต.ค 2566

อ่านต่อ