ยูเออี จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day

#uaeconsultant">บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็น ประธานพิธีเปิดงาน วัน "UAE Safety Day" และมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญความปลอดภัยในการทำงาน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เกมส์ จับคู่ถังดับเพลิงคู่ใจ, เกมส์ ตระหนักรู้ และเกมส์ ปริศนาทายใจ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 #UAESafetyDay
#uaeconsultant

31 พ.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 รายละเอียดดังตาราง   สำหรับดัชนีทดสอบอื่นๆ จากตารางด้านบนห้องปฏิบัติการสามารถรับตัวอย่างได้ถึง วันที่ 11 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. งานส่วนจุลชีววิทยาฯ และ ส่วนสารพิษไม่รับวิเคราะห์ตัวอย่างนอกเหนือวันที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางห้องปฏิบัติการจะรักษาสภาพตัวอย่างไว้และจะวิเคราะห์อีกครั้งหลังจากเปิดทำการเท่านั้น ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ One Stop Service 02 763 2898-9  ห้องปฏิบัติการเปิดรับตัวอย่างปกติ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

05 เม.ย 2566

อ่านต่อ

ยูเออี จัดอบรมการทำงานบนที่สูงและการกู้ภัย (Working at Height and Rescue)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดอบรมการทำงานบนที่สูงและการกู้ภัย (Working at Height and Rescue) ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีพนักงานเข้าอบรมทั้งหมด 30 ท่าน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเข้าปฏิบัติบนที่สูง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว นอกจากพนักงานทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยแล้ว ยังสามารถกู้ภัยเมื่อตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอีกด้วย
 #uaeconsultant

24 มี.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี จัดอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ( Confined Space )

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ( Confined Space ) ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในวันที่ 4-7 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีพนักงานเข้าอบรมทั้งหมด 28 ท่าน เพื่อให้ความเข้าใจในการทำงานแต่ละบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนำไปประยุต์ใช้ในการทำงานหน้างานจริงอย่างปลอดภัย
 #uaeconsultant

24 มี.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ร่วมกับ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกับ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมใบรับรอง (certificate) ให้พนักงานยูเออี เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขที่ 3 #uaeconsultant

23 มี.ค 2566

อ่านต่อ

กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ 2566 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งในกิจกรรมมีการตรวจวัดผลสุขภาพในหมวดต่างๆ พร้อมพบทีมแพทย์ที่ปรึกษาซึ่งมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้โครงการในปี 66 ต่อไป

27 ม.ค 2566

อ่านต่อ