การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (UAE) ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐาน ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (UAE) ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐาน ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ในการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

UAE จึงขอเรียนเชิญโรงงานอุตสาหกรรมใน 4 นิคมเป้าหมาย ที่มีความสนใจในการจัดทำ CFO เข้าร่วมโครงการ โดย Download และกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ นำส่งมาที่อีเมล ecostandard01@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการ)
ชลธิชา พลายชุม โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 3202
พฤทรา เจริญทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 3213
E-mail : ecostandard01@gmail.com

#กนอ #uaeconsultantTH #CFO #โรงงานอุตสาหกรรม #CarbonFootprint #สิ่งแวดล้อม #โครงการ

17 May 2024

Read

การจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด (หน่วยอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน) ได้มีการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมใบหยกสกายมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ต้องการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ประจำโรงงานอุตสาหกรรม เข้ารวมอบรมและทดสอบ จำนวน 29 คนโดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการความขัดแย้ง การจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสังคม (SROI) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน และการรายงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

29 Mar 2024

Read

งานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย บพข. Circular Economy Management System for Business

งานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย บพข. Circular Economy Management System for Business
วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

สมอ. ร่วมมือ วีกรีน เคยู พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ระดับชาติ สร้างที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินและหน่วยรับรอง พร้อมยกระดับ 26 บริษัท ได้รับการรับรอง เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (UAE) และ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU) ได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ ผ่านการอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้มีสมรรถนะในการทำงานเป็นที่ปรึกษา โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (UAE) มีผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการ เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตซ. 2 เล่ม 2 - 2564) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
คุณสุกันยา เปียสุวรรณ
คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์
คุณชลธิชา พลายชุม
และบริษัทในเครือ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU) มีผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการ เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตซ. 2 เล่ม 2 - 2564) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
คุณพัฒน์พงษ์ บุตรราช
คุณธีรศาสตร์ แม้นสกุล
ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย บพย.เรื่อง "การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบาย เศรษฐกิจหมุนเวียน"ดำเนินการโดย วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม

06 Mar 2024

Read

ด่วน ‼️ สมัครอบรมและทดสอบ สามารถลดค่าธรรมเนียมทวนสอบรอบปี 2567 ได้เลยทันที ‼️

ด่วน!! สมัครอบรมและทดสอบ สามารถลดค่าธรรมเนียมทวนสอบรอบปี 2567 ได้เลยทันที 

สมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2) วันที่ 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ณ โรงแรมใบหยกสกาย)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ด่วน !!! จำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206
ดาวน์โหลดแบบคำขออบรมได้ที่ :  

06 Mar 2024

Read

รับสมัครอบรมและทดสอบ บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)

ด่วน!! รับสมัครอบรมและทดสอบ บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2) วันที่ 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206
ดาวน์โหลดแบบคำขออบรมได้ที่  

21 Feb 2024

Read

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง SEA กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง SEA กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

02 Feb 2024

Read