ประชาสัมพันธ์ ยูเออี บริการตรวจวัดค่าค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ออนไลน์ (BOD COD Online Testing)

ประชาสัมพันธ์
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) บริการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พร้อมจัดทำรายงาน เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี (BOD COD Online) ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 โรงงานไหนบ้างที่ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่า BOD COD Online ?
โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป หรือโรงงานที่มีความสกปรกในรูปของปริมาณ BOD ช่วงไหลเข้า (Influent BOD Load) ตั้งแต่ 4,000 กก. ต่อวันขึ้นไป ** ไม่หมายความรวมถึงน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) จากกระบวนการหล่อเย็นซึ่งเป็นการระบายความร้อนเท่านั้น และไม่มีการปนเปื้อนในกระบวนการที่ทําให้เกิดความสกปรกในรูปของ BOD หรือ COD

 โรงงานที่เข้าข่ายตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้ โรงงานที่ต้องมีระบบบําบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550

 ประกาศมีผลบังคับใช้และรายงานค่าความคลาดเคลื่อนฯ (ครั้งแรก) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
One Stop Service: 0 2763 2898- 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

 #uaeconsultant

25 Jan 2023

Read

ยูเออี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ยูเออี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อดำเนินการตรวจสถานที่ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

18 Jan 2023

Read

ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย"

สามารถลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch60yAiTKncyCr8g-y6zz86C8J9wP9MnCxhDrZ-5lfXbUt4A/viewform หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-763-2828 ต่อ 3209 หรือ 3208">ขอเชิญชวนผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย" โดยผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สามารถลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch60yAiTKncyCr8g-y6zz86C8J9wP9MnCxhDrZ-5lfXbUt4A/viewform หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-763-2828 ต่อ 3209 หรือ 3208

20 Dec 2022

Read

ยูเออีรับรางวัลผลการปฏิบัติงานด้าน QHSE ดีเด่น ประจำปี 2022 ด้านการจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน (QSHE) ปฏิบัติงานในพื้นที่กลุ่มบริษัทไทยออยล์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอขอบคุณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบรางวัลผลการปฏิบัติงานด้าน QHSE ดีเด่น ประจำปี 2022 ด้านการจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน (QSHE) ปฏิบัติงานในพื้นที่กลุ่มบริษัทไทยออยล์

 โดย คุณนพดล ปิ่นสุภา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TOP GROUP QSHE DAY 2022 และมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้าน QSHE ประจำปี 2022

 ภายใต้แนวคิด “Stay All SAFE- White-Green and Healthy” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา

02 Dec 2022

Read

ยูเออี ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 รายละเอียดดังตาราง และเปิดรับตัวอย่างปกติ วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566
 
หมายเหตุ :
- งานส่วนจุลชีววิทยาฯ และ ส่วนสารพิษไม่รับวิเคราะห์ตัวอย่างนอกเหนือวันที่กำหนดไว้ข้างต้นทางห้องปฎิบัติการวิเคราะห์จะรักษาสภาพตัวอย่างไว้และจะวิเคราะห์อีกครั้งหลังจากเปิดทำการเท่านั้น - ตัวอย่างอากาศที่เก็บโดย Tedlar Bag และ จุลชีววิทยาฯ ต้องรีบดำเนินวิเคราะห์ตัวอย่างเนื่องจากมี Holding Time สั้นจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่ Holding Time กำหนด ภายใน 24 ชั่วโมง

- สำหรับดัชนีทดสอบอื่น ๆ จากตารางด้านบนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สามารถรับตัวอย่างได้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. ยกเว้น กลุ่มงานน้ำเสียและน้ำดี รายการทดสอบ BOD รับตัวอย่างได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ส่งตัวอย่างก่อน 16.00 น.

- ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ One Stop Service 0 2763 2898-9

23 Nov 2022

Read

ยูเออี ร่วมจัดบูธงาน Healthy Air Forum 2022” จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคารและสมาคมเครื่องฟอกอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมจัดบูธงานเสวนา เรื่อง คุณภาพอากาศในอาคาร เรื่องที่คนไทยต้องรู้ และทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย ภายในงาน “Healthy Air Forum 2022” จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคารและสมาคมเครื่องฟอกอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok

17 Nov 2022

Read