สาระน่ารู้ ไมโครพลาสติก เศษเล็กๆ ที่แฝงตัวในทะเลและแหล่งน้ำทั่วโลก

มารู้จักไมโครพลาสติก เศษเล็กๆ ที่แฝงตัวในทะเลและแหล่งน้ำทั่วโลก

ไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัวของพลาสติกขนาดใหญ่ ทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสัตว์น้ำ สัตว์น้ำหลายชนิดกินไมโครพลาสติกเข้าไป ทำให้สารพิษเข้าสู่ระบบร่างกายของพวกมัน และสุดท้ายก็กลับมาสู่ร่างกายของเราผ่านอาหารทะเลที่เรารับประทาน

การลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อปกป้องทะเลและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดจากไมโครพลาสติก!

#ไมโครพลาสติก #ทะเล #เกร็ดความรู้ #สาระน่ารู้ #สิ่งแวดล้อม #ขยะพลาสติก #UAEConsultantTH #ยูเออี

17 Jun 2024

Read

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 320 คนจาก 8 โรงเรียนซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  จังหวัดระยองการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังและดูแลคุณภาพน้ำในชุมชนของตน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ 
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดระยอง

#UAEConsultantTH #อบรมเชิงปฏิบัติการ #เยาวชน #การสนับสนุน #คุณภาพน้ำ #สิ่งแวดล้อม #CSR #การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

14 Jun 2024

Read

UAE เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน กู้วิกฤตโลกเดือด Ready to Change ,We Change ,world Change"

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงต่อประชาคมโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความสามารถในการรับมือและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ#UAEConsultantTH #วันสิ่งแวดล้อมโลก #NetZero #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #การจัดประชุมวิชาการ">วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. UAE เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน กู้วิกฤตโลกเดือด Ready to Change ,We Change ,world Change" โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยอง ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงต่อประชาคมโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความสามารถในการรับมือและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ#UAEConsultantTH #วันสิ่งแวดล้อมโลก #NetZero #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #การจัดประชุมวิชาการ

05 Jun 2024

Read

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ดัง QR Code หรือผ่านทาง
link กำหนดการ :

04 Jun 2024

Read

UAE เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ที่ งานการประชุมครั้งที่ 9 กับงานประชุมนวัตกรรมสีเขียว และความยั่งยืน" ( 9th International Conference on Green and Sustainable Innovation )


ณ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
#UAE #UAEConsultantTH #UAEBooth #UAEEvent #icgsi2024 #icgsi2024 #environmental #conference #earth #innovation #technology">พบกับเราได้ที่งาน "การประชุมครั้งที่ 9 กับงานประชุมนวัตกรรมสีเขียว และความยั่งยืน"( 9th International Conference on Green and Sustainable Innovation )

ณ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
#UAE #UAEConsultantTH #UAEBooth #UAEEvent #icgsi2024 #icgsi2024 #environmental #conference #earth #innovation #technology

30 May 2024

Read

Promotion UAE NEW Service ขอมอบราคาพิเศษ ให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่วันนี้ - เดือนธันวาคม 2024 บริการที่ปรึกษาและจัดอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร(Carbon Footprint for Organization: CFO)

Promotion UAE NEW Service
ขอมอบราคาพิเศษ ให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่วันนี้ - เดือนธันวาคม 2024 บริการที่ปรึกษาและจัดอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร(Carbon Footprint for Organization: CFO)

ขอบข่ายการให้บริการ
- บริการจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการทวนสอบ และขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยอ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ISO 14064
Scope 1 การปล่อยโดยตรง
Scope 2 การปล่อยโดยอ้อม (การใช้ไฟฟ้า ไอน้ำ (จากหน่วยงานภายนอก))
Scope 3 การปล่อยโดยอ้อมอื่นๆ เช่น การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การกำจัดของเสีย เป็นต้น
- สนับสนุนการจัดทำรายงาน ( 1 พื้นที่/รายงาน)
- ประสานงานติดต่อหน่วยงานตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. (จำนวน 1 ครั้ง)
- ร่วมให้คำปรึกษาในการแก้ไขรายงานหลังการตรวจประเมิน

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant

#uaeconsultantTH #UAEConsultantTH #CFO #คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร #Carbon #สิ่งแวดล้อม #อบรม #ที่ปรึกษา

29 May 2024

Read