ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 UAE Consultant ห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากหน่วยงานรับรองระดับประเทศ เรามีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์งานสิ่งแวดล้อม / การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) / การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย/คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป/คุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน (แสง เสียง ความร้อน สารเคมี) รวมถึงตัวอย่างอื่นๆ เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพดินและตะกอนดิน กากอุตสาหกรรม สอบถามเพิ่มเติมโทร One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
 Website: http://www.uaeconsultant.com
 E-Mail: uae@uaeconsultant.com Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

09 Jun 2023

Read

ยูเออี ยินดีต้อนรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ยินดีต้อนรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากหน่วยงานรับรองระดับประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจการส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพ ยูเออีขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
#uaeconsultant

07 Jun 2023

Read

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศทั่วไป

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศทั่วไป ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากเดิมประเทศไทยจะใช้ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศเทียบเท่ายุโรปและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่มา กรมควบคุมมลพิษ : https://www.pcd.go.th/pcd_news/25965 สอบถามเพิ่มเติมโทร
 One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
 Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

02 Jun 2023

Read

ยูเออี ขอขอบคุณ บริษัท ทรานส์ ไทย–มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (ทีทีเอ็ม) ประเมินผล เกรด A เป็นผู้ค้าชั้นดีมาก

บริษัท ทรานส์ ไทย–มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (ทีทีเอ็ม) ได้จัดทำการประเมินผลการดำเนินงานผู้ค้า ซึ่งได้พิจารณา ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบงาน ด้านการให้บริการ ด้านการดำเนินงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้รับผลการประเมิน เกรด A เป็นผู้ค้าชั้นดีมาก ยูเออี ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการประเมินนำมาส่งต่อให้พนักงานเป็นกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

01 Jun 2023

Read

ยูเออี จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day

#uaeconsultant">บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็น ประธานพิธีเปิดงาน วัน "UAE Safety Day" และมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญความปลอดภัยในการทำงาน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เกมส์ จับคู่ถังดับเพลิงคู่ใจ, เกมส์ ตระหนักรู้ และเกมส์ ปริศนาทายใจ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 #UAESafetyDay
#uaeconsultant

31 May 2023

Read

สรุปกิจกรรมประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนนโยบายและ แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ เดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2566

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ที่ปรึกษา โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ไปสู่การปฏิบัติ ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สรุปกิจกรรมประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนนโยบายและ แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ เดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 1,146 คน การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของของประเทศ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ

29 May 2023

Read