ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

เวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวยชัยแกรนด์ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมกับระบบ Zoom Cloud Meeting
ลงทะเบียนออนไลน์ : - 

10 Nov 2023

Read

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล การพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมได้ที่ - 

21 Sep 2023

Read

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมได้ที่ - 

21 Sep 2023

Read

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง มีจำนวนทั้งหมด 9 เวที

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง มีจำนวนทั้งหมด 9 เวที รายละเอียด ดังนี้ ฃเวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เวทีที่ 2 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาศูนย์หมู่บ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะกอ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เวทีที่ 4 วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิตฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เวทีที่ 5 วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เวทีที่ 6 วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพระรักษ์ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เวทีที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เวทีที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เวทีที่ 9 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ลงทะเบียนที่: https://forms.gle/B8ajThAhEViGAdGd6

30 Aug 2023

Read

สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย-เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

ขอนำส่งสรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย-เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1IfQnYfo7FQLVy2PYEU5jePNiBNK_EdGS?usp=drive_link

11 Aug 2023

Read

ขอเปิดเผยเอกสารรายละเอียดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

ขอเปิดเผยเอกสารรายละเอียดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/17_rl6ol54doUnDbiSr0lQgU1BViq_CAi?usp=drive_linkหรือสามารถสแกน QR CODE เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ติดอยู่ในป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ

ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 จำนวน 2 เวที ดังนี้
เวทีที่ 1 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้ที่
   
https://forms.gle/48VhBTPmmsH9Y6J69และที่ คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088 E-mail : ehialandbridge.ranongport@gmail.com

26 Jul 2023

Read