คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับนักวิ่งกว่า 5,000 คน
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ“ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ และช่วยเหลือสังคมไปด้วยกัน”
เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ UAE มีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับความไว้งวางใจทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA)และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน ระยะก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18 Mar 2024

Read

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. วิเทศ ศรีเนตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ เป็นตัวแทนอาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

16 Feb 2024

Read

จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

Legislation Movement : นานาทัศนะเพื่อการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม เเละ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘

จุลนิติ : กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลและสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

โดย คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ที่มา: วารสารจุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 สำนักกฎหมาย สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

สามารถอ่านเพิ่มเติมบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ https://uaeconsultant0-my.sharepoint.com/.../Eb0mfHq6sAZC...

และ ฉบับเต็ม ได้ในลิงค์ด้านล่าง https://www.senate.go.th/view/93/วารสารจุลนิติ/TH-TH

05 Jan 2024

Read

บุคคลในข่าว-การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

บุคคลในข่าว การกุศล - รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ และ ธนาธร สุวิชา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล และ ศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ มาร่วมแข่งด้วย ที่บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566

ที่มา: ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/news/local/2751882?gallery_id=2

04 Jan 2024

Read

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เข้าร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เข้าร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.) มีกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ปชช. ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
#สิ่งแวดล้อม #วันสิ่งแวดล้อมไทย #uaeconsultant

06 Dec 2023

Read

การลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3 ระหว่าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลนาป่า, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท อมตะ ยู จำกัด, บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๑ จำกัด, บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด

เพื่อร่วมกันการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนใน พื้นที่โดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยคัดเลือกพื้นที่คลองรับน้ำ “คลองสันตะ ไพร” ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อและเทศบาลตำบลหนองไม้แดง มีต้นน้ำมาจากเทศบาลตำบลนาป่า โดยความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำที่อยู่โดยรอบให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กนอ. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และชุมชน โดยรอบพื้นที่อีกด้วย

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกวางทอง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ(ชั้น7)

#uaeconsultant

26 Oct 2023

Read