Cookie Policy

    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ หรือจัดการคุกกี้ได้ด้วยวิธีการข้างล่าง
    คุกกี้ (Cookies) เป็น Text ไฟล์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และได้ให้อนุญาตไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทเข้าใจความต้องการและการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจจะเก็บคุกกี้ที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
    คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ - คุกกี้จะช่วยจดจำการตั้งค่าในการใช้งานของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกำหนดใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์ของบริษัท
    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ - คุกกี้จะช่วยให้ทราบถึงการเข้าเว็บไซต์ของท่านและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และความถี่ในการเข้าชม โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน
    คุกกี้ของการโฆษณา - คุกกี้นี้จะช่วยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการตอบสนองต่อเนื้อหาการโฆษณาของบริษัทผ่านทาง เว็บไซต์ เพื่อจะช่วยให้บริษัทนำเสนอการโฆษณาที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
    ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ที่แถบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา (Pop-up cookies banner) หากท่านประสงค์ที่จะปิดใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ ท่านสามารถตั้งค่าได้ที่เบราว์เซอร์ (Browser) ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งาน
    ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้