ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
 โทรศัพท์ : 089-685-0601 หรือ 0-2763-2828 ต่อ 4083
 โทรสาร : 0-2763-2830 E-mail : Thai.LaoBridge2@gmail.com ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenJc3_5_89c231Y_XFMYXVoQ7lYEZMC1Kp43LHJC0Ch93pwg/viewform
 ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087659928993
#ไทย #ลาว #หนองคาย #เวียงจันทน์ #สะพานมิตรภาพ #กรมทางหลวง

28 Apr 2023

Read

ประกาศกรมทางหลวง รายงานสรุปประชุมเสนอรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

เรียน ทุกท่านค่ะ ขอนำส่งสรุปผลการประชุมเสนอรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1rny5DA9B1p37Zmuzu_DsW3jmigGSI8EM/view ขอบคุณค่ะ

14 Mar 2023

Read

ประชุมหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กรมทางหลวง ได้จัดประชุมหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที (ภาคเช้าและภาคบ่าย) ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมมณี (เทศบาลเมืองหนองคาย) นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 โดยมีผู้แทนของกรมทางหลวง หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม        ผลการประชุมหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ได้นำเสนอ รูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งพื้นที่ศึกษาของโครงการนั้นตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) โดยเป็นระบบการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมขนส่งจากประเทศไทย กับ สปป.ลาว ซึ่งรองรับการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศโดยทางรถยนต์และรถไฟ      ซึ่งการคมนาคมทั้งสองรูปแบบไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องสลับการใช้งานบนสะพาน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางในเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน     ทีมงานจึงขออนุญาตนำภาพบรรยากาศ มาให้รับชมค่ะ #ไทย #ลาว #หนองคาย #เวียงจันทน์ #สะพานมิตรภาพ #กรมทางหลวง

27 Feb 2023

Read

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 โดยมี 2 เวที วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมมณี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมมณี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
โทรศัพท์ : 089-685-0601 หรือ 0-2763-2828 ต่อ 4083
โทรสาร : 0-2763-2830 E-mail : Thai.LaoBridge2@gmail.com ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ได้ที่ เวทีที่ 1 (ช่วงเช้า) : https://forms.gle/zbWYkDYLzkxgVZZ48เวทีที่ 2 (ช่วงบ่าย) : https://forms.gle/7Bxpx1mKr8SuLYr36 ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087659928993 #ไทย #ลาว #หนองคาย #เวียงจันทน์ #สะพานมิตรภาพ #กรมทางหลวง

09 Feb 2023

Read

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1v9KM4U61LBleRKk2ehrHLOewVbo2yF72ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  - https://www.facebook.com/eiabkairport/- http://eia-buengkanairport.com/?fbclid=IwAR1RQhDAgbDGMDCnzijIKJs3aFcOijFzMeh66tjIn4e7DRuXF6kBKUwGn9w
#สนามบินบึงกาฬ #ท่าอากาศยานบึงกาฬ #บึงกาฬ

11 Jan 2023

Read

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

19 Dec 2022

Read