ยูเออี ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 ดัชนี PM 2.5

คุณภาพอากาศ PM 2.5 ปัจจุบันยังเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะมีความสัมพันธ์กับอัตราเพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด และเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ (ที่มา กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

 ยูเออีเห็นความสำคัญ ในเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัจจุบันยูเออีสามารถให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อื่นๆตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Facebook: UAE Consultant

05 Apr 2022

Read

น้องดีพร้อม (D prompt) ขอเชิญชวนรถไฟทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมประกวด “สถานีดีพร้อม”

มาแล้วแม่จ๋า... วันนี้น้องดีพร้อม (D prompt) ไม่ได้มาเที่ยว… แต่มาเชิญชวนสถานีรถไฟทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมประกวด “สถานีดีพร้อม”… ช่วงที่ผ่านมาพี่ๆ ของน้องดีได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันหลายพื้นที่ ซึ่งได้รับการต้อนรับและตอบรับเป็นอย่างดี ไปชมบรรยากาศกันนะครับ #กรมรางสร้างสุข ด้วยคุณภาพดีพร้อม #DRT creates happiness of stationsคลิปประชาสัมพันธ์https://youtu.be/flpYio0TlCY

30 Mar 2022

Read

วันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2565 รายละเอียดดังตาราง*สำหรับดัชนีทดสอบอื่นๆ จากตารางด้านบนห้องปฏิบัติการสามารถรับตัวอย่างได้ถึง วันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. *ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ One Stop Service 02 763 2898-9*ห้องปฏิบัติการเปิดรับตัวอย่างปกติ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

30 Mar 2022

Read

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์)

บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการจัดประชุมในพื้นที่ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 256 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองเอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2https://drive.google.com/drive/folders/1ZbR5BHf4JAwtSawXqUTYq2jOfnzXxaA2

14 Mar 2022

Read

กรมการขนส่งทางราง ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานีดีพร้อม ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กรมการขนส่งทางราง ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานีดีพร้อม ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยเดินทางด้วยขบวนรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยจากสถานีชุมทางบางซื่อไปตามแนวเส้นทางสายต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งสิ้น 40 สถานี ประกอบด้วย เส้นทางสายแม่กลอง ได้แก่ สถานีแม่กลอง และสถานีมหาชัย

เส้นทางสายเหนือ ได้แก่ สถานีอยุธยา สถานีลพบุรี สถานีบ้านตาคลี สถานีนครสวรรค์ สถานีพิษณุโลก สถานีขุนตาน สถานีนครลำปาง สถานีบ้านปิน สถานีเด่นชัย สถานีอุตรดิตถ์ และสถานีพิจิตร

เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง สถานีนครราชสีมา สถานีชุมทางถนนจิระ สถานีจักราช สถานีบ้านหินโคน สถานีหินดาษ สถานีบุรีรัมย์ สถานีห้วยราช สถานีสุรินทร์ สถานีศรีสะเกษ สถานีอุบลราชธานี สถานีบ้านเนียม สถานีอุทุมพรพิสัย และสถานีกันทรารมย์

เส้นทางสายใต้ ได้แก่ สถานีนครปฐม สถานีราชบุรี สถานีเพชรบุรี สถานีหัวหิน สถานีประจวบคีรีขันธ์ สถานีกันตัง สถานีตรัง สถานีชุมพร สถานีสุราษฎร์ธานี สถานีมะลวน สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ และสถานีเขาหัวควาย #สถานีดีพร้อม #กรมการขนส่งทางราง #รถไฟไทย #ระบบราง

22 Feb 2022

Read

กำหนดอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

ขอประชาสัมพันธ์ แผนอบรมประจำปี 2565 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (NEW) กำหนดอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206
 คุณอธิการ รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200

21 Feb 2022

Read