UAE พร้อมให้บริการเสริมด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ว

One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com ">UAE พร้อมให้บริการเสริมด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ว โดยได้ "รับใบรับรองความสามารถตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025:2561 หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0461 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" จากประสบการณ์การดำเนินงานบริการด้านการทดสอบด้วยมาตรฐานคุณภาพมากกว่า 30 ปี ด้วยความตระหนักถึงลูกค้า เรามุ่งพัฒนาบริการเป็น One Stop Service UAE Laboratory จึงเริ่มให้บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สนองความต้องการให้ลูกค้าได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และทั้งบริการทดสอบตัวอย่าง และสอบเทียบเครื่องแก้วลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบอยู่แล้ว สามารถสอบถามการให้บริการเสริมที่รวดเร็วคล่องตัวและตามความต้องการยูเออีตั้งใจพัฒนาบริการสอบเทียบนี้เพื่อลูกค้าตามมาตรฐานการบริการ ISO/IEC 17025สามารถให้การรับรองการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ด้วยราคาที่เหมาะสมและสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการอื่นๆ ด้วยมาตรฐานสากล บริษัทฯ เรายินดีบริการด้วยมิตรภาพและความเข้าใจในการดำเนินงานห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูงจากประสบการณ์การดำเนินงานด้านบริการทดสอบเป็นเวลานาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

15 Feb 2022

Read

รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR ได้ที่ 
http://58.82.155.201/UAE-CSR-Training/
สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่
mail :  trainingcsr.uae@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206

07 Feb 2022

Read

ยูเออีให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test

เรียน ลูกค้าทุกท่าน, UAE ขอประชาสัมพันธ์ บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้ขยายการให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (Cleaning Validation) พื้นผิวสัมผัสอาหาร (Food Contact Surface) เช่น พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร มือพนักงาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เป็นต้น เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะและบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน อ้างอิง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 - 9
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

07 Feb 2022

Read

ขอเชิญชวนหน่วยงานระบบรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations”

ขอเชิญชวนหน่วยงานระบบรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม”
ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท พร้อมรับโล่และประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 1. สถานีรถไฟทั่วประเทศ
 2. สถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Rhxc3J6atsyw2t5BSW1SzgxRqoigKYMv?usp=sharingสมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/iNLgVNHd7GCQDrFM6ร่วมส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ keerati.w@uaeconsultant.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 02 7632828 ต่อ 4088 หรือ 089 685 0601
http://drt-railkpi.com/
https://www.facebook.com/drt.railkpi
วิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations”
https://www.youtube.com/watch?v=tKrj1JybiDk#สถานีดีพร้อม #ระบบราง #กรมการขนส่งทางราง #รถไฟไทย

28 Jan 2022

Read

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการ CSR-DIW ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการ CSR-DIW ประจำปี 2565 (โรงงานที่ยังไม่เคยดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/35ieqa0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 0-2430-6310 ต่อ 1903
บริษัทที่ปรึกษา (UAE)
โทร. 0-2763-2828 ต่อ 3215

27 Jan 2022

Read

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน”

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระหว่าง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ อมตะ โดย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด และบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เทศบาลคลองตำหรุ อบต.คลองตำหรุ โครงการชลประทานชลบุรี และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ได้แก่ บริษัท อาควา นิชิฮาร่าฯ และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล | https://www.thansettakij.com/economy/511483

24 Jan 2022

Read