โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และโครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ของ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด​

28 พ.ค 2567

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำหรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และโครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ของ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบด้วย
1. การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์รายบุคคล
2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จังหวัดสงขลา
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กรุงเทพมหานคร
4. การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ที่มีต่อโครงการฯ
ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลโครงการ โดยคลิกลิงก์ด้านล่าง

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน

10 พ.ย 2565

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

28 เม.ย 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องแก้วที่ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ ๐๔๑๖

08 ส.ค 2566

อ่านต่อ