ตัวเเทนจากยูเออีได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า

24 พ.ค 2567

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทางตัวเเทนจากยูเออีได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า

ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารหอประชุมไทยออยล์

ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thaioil Run For The Green Future 2024 ที่ผ่านมา โดยจะจัดพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้กับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 แห่ง อันประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โรงเรียนทุ่งสุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักเรียนในโรงเรียน สามารถดำเนินการคัดแยกขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งส่งต่อขยะพลาสติกที่ใช้แล้วมาให้กลุ่มไทยออยล์สร้างคุณค่าตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ ต่อไป

#UAEConsultantTH #Thaioil #WastetoValue #แยกขยะ #ส่งต่อพลาสติก

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

SEA Potash - การกำหนดขอบเขตของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

UAE ฉลองครบรอบ 32 ปี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ส่วนลดสูงสุด 32%

20 ก.ย 2565

อ่านต่อ

การลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3

26 ต.ค 2566

อ่านต่อ