สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยอง

14 มิ.ย 2567

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยอง 

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 320 คนจาก 8 โรงเรียน

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  จังหวัดระยอง

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังและดูแลคุณภาพน้ำในชุมชนของตน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ 

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดระยอง


#UAEConsultantTH #อบรมเชิงปฏิบัติการ #เยาวชน #การสนับสนุน #คุณภาพน้ำ #สิ่งแวดล้อม #CSR #การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ประชาสัมพันธ์ บริการใหม่ ของห้องปฏิบัติการทดสอบได้พัฒนาการให้บริการด้านความเป็นพิษต่อนิเวศแหล่งน้ำ (Aquatic Eco-toxicity Testing Service)

01 ก.ย 2564

อ่านต่อ

ยูเออีให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test

07 ก.พ 2565

อ่านต่อ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ได้รับรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill 2566

21 ก.ค 2566

อ่านต่อ