ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และทีมงานเข้าดำเนินงานตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

25 ม.ค 2562

อ่านต่อ

ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน นำคณะเจ้าหน้าที่ สสช. เข้าดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณโรงเรียนหอวังร่วมกับนายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือตรวจวัดจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

24 ม.ค 2562

อ่านต่อ