ยูเออีจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

22 มี.ค 2566

UAECSR บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับ ประธานและคณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉาง สามัคคี จังหวัดระยอง โดยจัดขึ้น วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2566 ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

"ยูเออีจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เราได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม" #uaeconsultant #uaecsr

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16

02 ธ.ค 2563

อ่านต่อ

ยูเออี ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบอาหาร ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

15 พ.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซล่าเซลล์

02 มิ.ย 2566

อ่านต่อ