การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการใช้แบบจำลอง AERMOD เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

05 ส.ค 2563

วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการใช้แบบจำลอง AERMOD เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โดยวิทยากร Mr. Michael Hammer, CCM จากบริษัท Lakes Environmental software เป็นการอบรมผ่านระบบ internet การอบรมดังกล่าว จัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ชึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การประชุมเรื่อง“การเผยแพร่แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)” สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

11 ส.ค 2563

อ่านต่อ

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

06 ก.ย 2563

อ่านต่อ

เตือนภัยการแอบอ้างชื่อบริษัท !!

07 ม.ค 2565

อ่านต่อ