SEA Potash - การพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือกของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน

22 ม.ค 2564

SEA Potash - การพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือกของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน มีลิงค์ และ QR code สำหรับการแสดงความคิดเห็น ดังภาพด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1mtO-_uBLHCOpL4gUTYeRmXUuKRsRY8oqnIv76JIJ7Zc/edit?usp=sharing

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน”

24 ม.ค 2565

อ่านต่อ

กำหนดอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

21 ก.พ 2565

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Achieve SDGs)

24 ส.ค 2565

อ่านต่อ