ยูเออี ครบรอบ 32 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”

20 ก.ย 2565

20 กันยายน 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ครบรอบ 32 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”

 "UAE ยึดถือปฏิบัติมาตลอดกว่า 32 ปี ของการทำธุรกิจ โดยยึดถือคุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ (Professional) ในการทำธุรกิจ ความเป็นพันธมิตร (Partnership) ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเสนอทางออก (Solutions Provider) ให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง"

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร

https://fb.watch/fGh55IdfSD/
วีดีโอประมวลภาพ

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

พนักงานยูเออี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

05 ก.ค 2564

อ่านต่อ

ยูเออี ร่วมกับ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

23 มี.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี) ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2561 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1699 (ISO/IEC 17025 : 2017)

21 เม.ย 2566

อ่านต่อ