ขอเชิญชวนหน่วยงานระบบรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations”

28 ม.ค 2565

ขอเชิญชวนหน่วยงานระบบรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม”
ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท พร้อมรับโล่และประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 1. สถานีรถไฟทั่วประเทศ
 2. สถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Rhxc3J6atsyw2t5BSW1SzgxRqoigKYMv?usp=sharing

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/iNLgVNHd7GCQDrFM6

ร่วมส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ keerati.w@uaeconsultant.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 7632828 ต่อ 4088 หรือ 089 685 0601
http://drt-railkpi.com/
https://www.facebook.com/drt.railkpi

วิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations”
https://www.youtube.com/watch?v=tKrj1JybiDk

#สถานีดีพร้อม #ระบบราง #กรมการขนส่งทางราง #รถไฟไทย


รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ยูเออี ได้รีบวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ Update สัดส่วน เข็ม 2

05 ต.ค 2564

อ่านต่อ

สัมมนาอบรมออนไลน์ ฟรี! การจัดการมลพิษทางน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

22 พ.ย 2564

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

11 ก.ค 2565

อ่านต่อ