รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

07 ก.ย 2565

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR

ได้ที่  http://58.82.155.201/UAE-CSR-Training/

สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่ เมล์ trainingcsr.uae@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206 คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

อบรมหลักสูตร กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

29 ม.ค 2563

อ่านต่อ

หนังสือคำสั่ง ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติพนักงานในสถานการณ์ COVID-19

30 ธ.ค 2563

อ่านต่อ

เร็วๆนี้ อบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง

18 ก.พ 2564

อ่านต่อ