ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

26 มี.ค 2567

ประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)
ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
รายละเอียดดังตาราง
-สำหรับดัชนีทดสอบอื่นๆ จากตารางด้านบนห้องปฏิบัติการสามารถรับตัวอย่างได้ถึง วันที่ 11 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.
-งานส่วนจุลชีววิทยาฯ และ ส่วนสารพิษไม่รับวิเคราะห์ตัวอย่างนอกเหนือวันที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางห้องปฏิบัติการจะรักษาสภาพตัวอย่างไว้และจะวิเคราะห์อีกครั้งหลังจากเปิดทำการเท่านั้น
-ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม
One Stop Service: 02 763 2898-9
Line Official: @uaeconsultant
-ห้องปฏิบัติการเปิดรับตัวอย่างปกติ วันพุธที่ 17 เมษายน 2567

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

UAE ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารไซยาไนด์ (Cyanide) ตัวอย่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา โดย ห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025

16 พ.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ขอขอบคุณ บริษัท ทรานส์ ไทย–มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (ทีทีเอ็ม) ประเมินผล เกรด A เป็นผู้ค้าชั้นดีมาก

01 มิ.ย 2566

อ่านต่อ

การศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้

25 ต.ค 2566

อ่านต่อ