รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

07 ก.ย 2565

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR

ได้ที่  http://58.82.155.201/UAE-CSR-Training/

สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่ เมล์ trainingcsr.uae@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206 คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)”

07 พ.ย 2562

อ่านต่อ

Promotion fee for chemical spill response

08 ก.ค 2564

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์)

14 มี.ค 2565

อ่านต่อ