แจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

21 ต.ค 2564

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)   ขอแจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

 จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ตามประกาศหน่วยงานภาครัฐและธนาคาร

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

Update ยอดพนักงานยูเออี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เพิ่ม

14 ก.ค 2564

อ่านต่อ

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

25 ม.ค 2565

อ่านต่อ

ยูเออี จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day

31 พ.ค 2566

อ่านต่อ