การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

06 มี.ค 2567

ประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่  คลิกที่นี่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ธันวาคม 2566

21 ธ.ค 2566

อ่านต่อ

นโยบายบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน Integrated Environmental, Health and Safety Policy

07 มี.ค 2567

อ่านต่อ

(UAE)” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

15 พ.ค 2567

อ่านต่อ