การเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการทดสอบแบคทีเรีย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

22 ต.ค 2563

เนื่องจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ปรับปรุงการรายงานผลการทดสอบแบคทีเรีย ให้มีความสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำประเภทต่างๆ ที่มีการปรับปรุงในหน่วยงานของประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับพารามิเตอร์ E. coli และ Coliform Bacteria ดังนี้

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

กรมการขนส่งทางราง ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานีดีพร้อม ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

22 ก.พ 2565

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

26 พ.ค 2566

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

10 พ.ย 2566

อ่านต่อ