ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

28 มิ.ย 2567

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 จำนวน 6 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำตะโก ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ  ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 3 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 4 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

ได้ที่: คลิกที่นี่

และที่ คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

E-mail : ehialandbridge.chumphonport@gmail.com

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

04 ธ.ค 2563

อ่านต่อ

ฝากร้านอาหารและรีวิวอาหารกับยูเออี

30 มิ.ย 2564

อ่านต่อ

UAE ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการได้รับรางวัล 3R และ Kaizen จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2565

09 ก.ย 2565

อ่านต่อ