กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

04 มิ.ย 2567

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ดัง QR Code หรือผ่านทาง
link กำหนดการ : คลิกที่นี่
แบบตอบรับเข้าร่วม : คลิกที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนวัฒน์ สุขจันทร์นิมิต หรือนางสาวมุรธา วิวัฒน์พาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2763 2828 ต่อ 3209 หรือ 3212 หรือ email : greenindustry.gipr@gmail.com

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ฝากร้านอาหารและรีวิวอาหารกับยูเออี

30 มิ.ย 2564

อ่านต่อ

ยูเออีขอเชิญสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำ (WPMS) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย”

17 ก.พ 2566

อ่านต่อ

UAE เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ที่ งานการประชุมครั้งที่ 9 กับงานประชุมนวัตกรรมสีเขียว และความยั่งยืน" ( 9th International Conference on Green and Sustainable Innovation )

30 พ.ค 2567

อ่านต่อ