การจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)

29 มี.ค 2567

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด (หน่วยอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน)
ได้มีการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)
เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมใบหยกสกาย
มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ต้องการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ประจำโรงงานอุตสาหกรรม เข้ารวมอบรมและทดสอบ จำนวน 29 คน
โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการความขัดแย้ง การจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสังคม (SROI) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน และการรายงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยูเออี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

16 ก.ย 2563

อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

21 ต.ค 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ”

20 ต.ค 2565

อ่านต่อ