คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

18 มี.ค 2567

THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับนักวิ่งกว่า 5,000 คน
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
“ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ และช่วยเหลือสังคมไปด้วยกัน”
เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ UAE มีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับความไว้งวางใจทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA)และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน ระยะก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำเสียฯ

23 มิ.ย 2564

อ่านต่อ

แจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

21 ต.ค 2564

อ่านต่อ

UAE Consultant พร้อมให้บริการ การตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมี ระดับแสงสว่าง ระดับเสียง ระดับความร้อน

17 ม.ค 2565

อ่านต่อ