ยูเออี ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบอาหาร ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

15 พ.ค 2566

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียรั่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบอาหาร ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

เราสร้างความมั่นใจในข้อมูลการวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดด้วยการบริการผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล ยูเออีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898-99
Website: 
http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
#uaeconsultant

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

27 ม.ค 2564

อ่านต่อ

ยูเออี พร้อมให้บริการวิเคราะห์หาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว

09 มิ.ย 2565

อ่านต่อ

ยูเออี (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี) ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2561 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1699 (ISO/IEC 17025 : 2017)

21 เม.ย 2566

อ่านต่อ