ยูเออี ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบอาหาร ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

15 พ.ค 2566

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียรั่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบอาหาร ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

เราสร้างความมั่นใจในข้อมูลการวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดด้วยการบริการผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล ยูเออีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898-99
Website: 
http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
#uaeconsultant

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ยูเออี ได้รับรางวัลระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

13 มิ.ย 2565

อ่านต่อ

UAE บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณริมรั้วหรือแนวเขตรอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Fence line Monitoring)

06 ต.ค 2566

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

18 มี.ค 2567

อ่านต่อ