ยูเออีขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ประเมินผลในระดับ A+ ผลงานดีเยี่ยม

28 ก.พ 2566

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้จัดทำการประเมินผลงานคู่ค้ามิตรผล ซึ่งได้พิจารณาจากคุณภาพงาน การส่งมอบงาน การบริการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ยูเออี) ได้รับผลการประเมินผลในระดับ A+

ผลงานดีเยี่ยม ยูเออีขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจากผลการประเมินนำมาส่งต่อให้พนักงานเป็นกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การประชุมเรื่อง“การเผยแพร่แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)” สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

11 ส.ค 2563

อ่านต่อ

SEA Potash - ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

เร็วๆนี้ อบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง

18 ก.พ 2564

อ่านต่อ