สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

11 ม.ค 2566

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1v9KM4U61LBleRKk2ehrHLOewVbo2yF72

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  - https://www.facebook.com/eiabkairport/

http://eia-buengkanairport.com/?fbclid=IwAR1RQhDAgbDGMDCnzijIKJs3aFcOijFzMeh66tjIn4e7DRuXF6kBKUwGn9w

#สนามบินบึงกาฬ #ท่าอากาศยานบึงกาฬ #บึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ยูเออี ได้รีบวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ Update สัดส่วน เข็ม 2

05 ต.ค 2564

อ่านต่อ

UAE ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการได้รับรางวัล 3R และ Kaizen จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2565

09 ก.ย 2565

อ่านต่อ

"สาระน่ารู้ " ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI)

22 ส.ค 2566

อ่านต่อ