อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

08 ธ.ค 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล แตนท์ จำกัด ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดย คุณศราวุฒิ รักพ่อ วิทยากร จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระโขนง อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ให้พนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรมอพยพหนีไฟ และให้ความสำคัญเสมือนเหตุการณ์จริง

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ยูเออีพร้อมให้บริการตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน โดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test)

11 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน

10 พ.ย 2565

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

26 พ.ค 2566

อ่านต่อ