โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Achieve SDGs)

24 ส.ค 2565

งานสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Achieve SDGs) เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี

UAE ขอร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รางวัล CSR-DIW Award 2022 และรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 มากกว่า 400 โรงงาน ที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน

10 พ.ย 2565

อ่านต่อ

ยูเออี ร่วมจัดบูธงาน Healthy Air Forum 2022” จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคารและสมาคมเครื่องฟอกอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 Bangkok

17 พ.ย 2565

อ่านต่อ