นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาโครงการ

- ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

- ให้คำปรึกษาและแนำนำข้อมูลเชิงวิชาการได้

- จัดทำข้อมูล, Powerpoint เข้าเสนอในที่ประชุม


คุณสมบัติ

-ไม่กำหนดเพศ

-ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม งานโครงการ หรือ CSR จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ค้างคืนและออกต่างจังหวัดได้

-กล้าแสดงออก มีความสามารถในการนำเสนองาน การประสานงานและสื่อสารได้ดี

-ไม่มีโรคประจำตัว

-ภาษาอังกฤษในระดับดี มีผล Toeic 650 คะแนนขึ้นไป รับพิจารณาเป็นพิเศษ


เวลาทำงาน

 08.30 -17.30 น.

ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัท
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติการสมัครได้ทาง Wabsite บริษัท หรือส่งประวัติมา Email -Recruit@uaeconsultant.co.th
ติดต่อสอบถาม

คุณจอย 02-763-2828 ต่อ 8865