เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (Eng)

เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (Eng)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลและติดต่อประสานงานกับลูกค้าในไทยและต่างประเทศ เสนองานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ (เน้น eng) - ทำใบเสนอราคาในระบบ Starlim เป็นต้น

คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ออกต่างจังหวัดได้
  4. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีมาก คะแนน Toeic = 650 ขึ้นไป
  5. ขับรถยนต์ได้ มีขับขี่
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. ทนกับสภาวะแรงกดดันได้
  8. มีบุคลิกภาพที่ดี
  9. มีประสบการณ์งานด้านการตลาด รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. **หากจบสาขาอื่นๆ แต่มีประสบการณ์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถสื่อสารศัพท์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษได้ รับพิจารณาเป็นพิเศษ**
เวลาทำงาน

จันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.30 - 17.330 น.

ค่าตอบแทน

15,000 + ประสบการณ์ + เบี้ยเลี้ยง+โอที

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติโดยย่อ(CV,Resume) เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 

4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)

6. ภาพถ่าย 1 ใบ

7. Resume หรือ CV.

8. สำเนาใบผ่านหรือ หนังสือรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

สามารถติดตามตำแหน่งงานว่างได้อีก1 ช่องทางคือ Facebook 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100040424332752

ติดต่อสอบถาม

02-763-2828 ต่อ 8865 (คุณจอย )