ช่างเทคนิค 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ )

ช่างเทคนิค 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ )
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำงานภาคสนาม Support นักวิชาการ ดูแลซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการใช้ตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ
  • พ้นสภาพทหารแล้ว
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฟรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงาน(ค้างคืน) ต่างจังหวัดได้
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม(ตรวจประวัติเอง) และมีผู้ค้ำประกันการเข้าทำงาน
เวลาทำงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้ รูปถ่าย 1 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
ติดต่อสอบถาม
คุณวารินทร์ โทร. 0-2763-2828 ต่อ 8865