Promotion fee for chemical spill response

08 ก.ค 2564

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและพลาสติก พบว่ามีการปลดปล่อยสารอันตรายและก๊าซพิษ หนึ่งในสารอันตราย คือ สารสไตรีน โมโนเมอร์ (Styrene, Monomer) นั้น จึงมีผลให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในแหล่งต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพดิน ในวงกว้างที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ผู้นำการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอมอบ การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังตรวจสอบ และสถานประกอบการ​ รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ ในราคาพิเศษค่าบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

"ร่วมช่วยเหลือดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพร้อมกับลูกค้า คือบริการครบวงจรของเรา"

ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ : ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น!

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

พนักงานยูเออีรับการฉีดวัคซีน COVID-19

10 มิ.ย 2564

อ่านต่อ

UAE พร้อมให้บริการเสริมด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ว

15 ก.พ 2565

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม ด่วนรับจำนวนจำกัด โครงการ 3Rs&KAIZEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ก.พ 2565

อ่านต่อ