หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมโครงการ / การประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

การประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

25 ส.ค 2563

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานเสวนาชี้แจงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ กอน.กรอ. ร่วมชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม และโรงงานต้นแบบ บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การประสบความสำเร็จของบริษัท จากการดำเนินการที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน อ.สะเดา จ.สงขลา

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin

10 พ.ย 2563

อ่านต่อ

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

30 ก.ค 2564

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์บริการเสริมด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ว

30 ส.ค 2564

อ่านต่อ