โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม)

ชื่อโครงการ

โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม)

เจ้าของโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการ

ช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา มีศูนย์ช่วยเหลือและติดตามฯ กระจายภูมิภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม