นโยบายบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน Integrated Environmental, Health and Safety Policy

บริษัท ยูในเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะบรรลุการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพและให้ความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้มีส่วน ได้เสีย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริม สภาพทำงานให้พนักงานปลอดภัยและมีสุขภาพดี

07 Mar 2024

Read

กิจกรรม Big Cleaning Day


#uae #bigcleaningday ">กิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) คณะผู้บริหารเเละพนักงาน ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ร่วมกันทำความสะอาด ณ. สำนักงานและบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญต้อนรับปี 2567 ให้พนักงานอีกด้วย

#uae #bigcleaningday

25 Dec 2023

Read

ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ธันวาคม 2566

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังตาราง

ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ One Stop Service 02 763 2898-9

#uae #แจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง

21 Dec 2023

Read

ยูเออี ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ยูเออี ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ณ ตึกสำนักงาน ในการอบรมและฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระโขนง มาเป็นผู้ฝึกซ้อม
การฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ และสามารถช่วยเหลือตัวเอง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน แถมยังลดการสูญเสียต่อชีวิต, ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกซ้อมจำลองการเกิดเหตุการณ์จริง

#uaeconsultant#UAE

18 Dec 2023

Read

รับสมัครอบรมและทดสอบ บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบ บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR ได้ที่ 

15 Nov 2023

Read

การศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม UAE1-1 อาคารเลขที่ 3 และ อาคารเลขที่ 81

25 Oct 2023

Read