อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

กิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ในวันที่ 6 และ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดย อาจารย์ภคนนท์ พรหมสุวรรณ วิทยากรจากบริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จำกัด อบรมให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทยูเออี จำนวน 20 คน ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

06 Sep 2020

Read

ยูเออีถ้อยแถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถ้อยแถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ เพื่อให้บรรลุนโยบาย วัตถุประสงค์และคำมั่นสัญญา เพื่อบรรลุค่านิยม (values) ของห้องปฏิบัติการที่ให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นให้สำเร็จ ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการบริการ มาตรฐานสากลและคุณภาพสูง ศักยภาพขีดความสามารถพร้อมบริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

31 Jul 2020

Read

Training Course for Work At Height And Rescue

On Tuesday 9th and Wednesday 10th July 2020 at 08.30 AM to 4.30 PM, Mr.Prawit Tepsongkroh, speaker of Safesiri (Thailand) Company Limited provided the Training Course for Work At Height And Rescue, 10 emplyees of United Analyst and Engineering Consultant Company Limited were participated at Safesiri (Thailand) Company Limited, Saraburi.

10 Jul 2020

Read

"Training Course for Environmental, Occupational Health and Safety

On Wednesday 29th January 2020 at 08.30 AM to 4.30 PM Mr. Patpong Butrarat, speaker of Environmental Training and Utilities Company Limited, Training Course on Environmental, Occupational Health and Safety law for 30 UAE emplyees at the United Analyst and Engineering Consultant Company Limited.

29 Jan 2020

Read

Participated for MOU Signing Ceremony at Column Tower, 3rd Fl. Insee Eco Cycle Co., Ltd. (head office)

"On Thursday 23rd January 2020 at 10.00 A.M. to 12.00 A.M. Mrs.Suparatana Jotisakulratana, President and Mr.Sompong Boonklomjitr, Vice President in department of Marketing and Customer Relations, United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE) and Mr.Vincent Aloysius CEO and Authorized Representative and management team of Insee Eco Cycle Co., Ltd. participated for MOU Signing Ceremony at Column Tower, 3rd Fl. Insee Eco Cycle Co., Ltd. (head office) "

23 Jan 2020

Read

Medical Checkup in 2020

On Monday 13th and Monday 27th January 2020 at 7.00 AM to 12.00 AM, UAE collaborated with medical specialist of Thai Occupational Medicine, organized the event of Medical Checkup in 2020 for 541 UAE emplyees at United Analyst and Engineering Consultant Company Limited (UAE) office.

13 Jan 2020

Read