ขอเชิญชวนหน่วยงานระบบรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations”

28 Jan 2022

ขอเชิญชวนหน่วยงานระบบรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม”
ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท พร้อมรับโล่และประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 1. สถานีรถไฟทั่วประเทศ
 2. สถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Rhxc3J6atsyw2t5BSW1SzgxRqoigKYMv?usp=sharing

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/iNLgVNHd7GCQDrFM6

ร่วมส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ keerati.w@uaeconsultant.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 7632828 ต่อ 4088 หรือ 089 685 0601
http://drt-railkpi.com/
https://www.facebook.com/drt.railkpi

วิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations”
https://www.youtube.com/watch?v=tKrj1JybiDk

#สถานีดีพร้อม #ระบบราง #กรมการขนส่งทางราง #รถไฟไทย


More images

Related news

โปรโมชั่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 64

24 Aug 2021

Read

ยูเออี ร่วมกับ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

23 Mar 2023

Read

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566

09 June 2023

Read