แจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

21 Oct 2021

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)   ขอแจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

 จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ตามประกาศหน่วยงานภาครัฐและธนาคาร

Related news

"Fire Safety Training and Fire Evacuation Procedures in 2020"

22 Nov 2019

Read

ยูเออีได้รางวัลผลการปฏิบัติงานด้าน QHSE ดีเด่น ประจำปี 2021 จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

29 Nov 2021

Read

วันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565

13 Dec 2021

Read