ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

20 Aug 2020

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ร่วมกับบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU) ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ยูเออีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

More images

Related news

ยูเออีถ้อยแถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

31 July 2020

Read

ฝากร้านอาหารและรีวิวอาหารกับยูเออี

30 June 2021

Read

ประชาสัมพันธ์บริการเสริมด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ว

30 Aug 2021

Read