พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน”

24 Jan 2022

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน”

ระหว่าง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ อมตะ โดย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด และบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เทศบาลคลองตำหรุ อบต.คลองตำหรุ โครงการชลประทานชลบุรี และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ได้แก่ บริษัท อาควา นิชิฮาร่าฯ และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ณ อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล | https://www.thansettakij.com/economy/511483

More images

Related news

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

22 Jan 2021

Read

สัมมนาอบรมออนไลน์ ฟรี! การจัดการมลพิษทางน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

22 Nov 2021

Read

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

25 Jan 2022

Read