ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

28 Apr 2023

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
 โทรศัพท์ : 089-685-0601 หรือ 0-2763-2828 ต่อ 4083
 โทรสาร : 0-2763-2830 E-mail : Thai.LaoBridge2@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenJc3_5_89c231Y_XFMYXVoQ7lYEZMC1Kp43LHJC0Ch93pwg/viewform
 ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087659928993
#ไทย #ลาว #หนองคาย #เวียงจันทน์ #สะพานมิตรภาพ #กรมทางหลวง

More images

Related news

อบรมออนไลน์ เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบความเข้มกลิ่นตามมาตรฐานจากโรงงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย"

23 Sep 2020

Read

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

25 Aug 2022

Read

UAE ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการได้รับรางวัล 3R และ Kaizen จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2565

09 Sep 2022

Read